Dva naša operativna člana Franci Hribar in Blaž Cerar sta uspešno zaključila tečaj za uporabo izolirnega dihalnega aparata - IDA. tečaj je potekal v izobraževalnem centru na Igu v sredo 23. 1. in 24. 1. 2013. Želimo jima čibolj uspešno in varno uporabo IDA ter še nadaljne usposabljanje v društvu na tem področju.