Zakoniti zastopnik društva je predsednik PGD, zamenjuje ga poveljnik. Upravni odbor sestavljajo predsednik, poveljnik in 9 članov UO. Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani, disciplinsko komisijo pa 5 članov. Organi društva so še podpredsenik, tajnik, blagajnik  veteranska komisija, mladinska komisija in komisija za žene.

Vodstvo 2018-2023

Predsednik:
Sašo Žaljec
Poveljnik:
Branko Sojer

Namestnik predsednika: Aleš Lenček


Upravni odbor: predsednik, poveljnik + 9 članov
Dušan Sojer - namestnik poveljnika
Veronika Cerar
Primož Orešek

Srečo Kržan
Nande Starin
Andrej Trnik
Franci Hribar
Učakar Dejan

Poveljstvo:
Branko Sojer - poveljnik
Dušan Sojer - namestnik poveljnika
Primož Orešek – podpoveljnik
David Kodba – pomočnik pov. dihalne naprave
Matjaž Cerar – pomočnik pov. rad. zveze

Iztok Vozelj - pomočnik pov. za prvo pomoč
Miha Mihovilovič - orodjar
Miha Peterka – glavni stojnik


Disciplinska komisija:
Franc Kokalj
Iztok Vozelj
Avgust Hozjan
Boris Cerar
Vinko Kralj


Nadzorni odbor:
Nace Hribar ml.
Janez Žgajnar
Miha Mihovilovič


Blagajnik:
Ivanka Milič

Komisija veterani:

Nande Starin
Ivan Hribar
Karol Rokavec


Komisija žene:
Veronika Cerar
Andreja Jesenovec
Katrin Majhenič


Mladinska komisija:

Franci Hribar
Aljaž Ložar
Tatjana Sojer
Nace Hribar
Jan Kresnik