Zakoniti zastopnik društva je predsednik PGD, zamenjuje ga poveljnik. Upravni odbor sestavljajo predsednik, poveljnik in 9 članov UO. Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani, disciplinsko komisijo pa 5 članov. Organi društva so še podpredsenik, tajnik, blagajnik  veteranska komisija, mladinska komisija in komisija za članice.

Vodstvo 2023-2028

Predsednik:

Klemen Ložar

Poveljnik:

Iztok Vozelj

Podpredsednik:

Sašo Žaljec

Tajnik:

Špela Nose

Blagajnik:

Neža Kržan

UO PGD Ihan

Klemen Ložar, predsednik

Iztok Vozelj, poveljnik + 9 članov

Sašo Žaljec

Ema Šobak

Nande Starin

Branko Sojer

Dušan Sojer

Andrej Trtnik

Dejan Učakar

Aljaž Ložar

Žan Kržan

Nadzorni odbor:

Nace Hribar, predsednik

Janez Žgajnar, član

Miha Mihovilovič, član

Disciplinska komisija:

Primož Orešek, predsednik

Boris Cerar, član

Vinko Kralj, član

Franci Hribar, član

Igor Majhenič, član

Komisija za delo z veterani:

Nande Starin, predsednik

Srečko Kržan, član,

August Hozjan, član

Franc Kokalj, član

Mladinska komisija:

Aljaž Ložar, predsednik

Franci Hribar, član

Jan Kresnik član

Ana Gnidovec, član

Jaka Lenček, član

Komisija za delo s članicami:

Ema Mair Šobak, predsednica

Veronika Cerar, članica

Katrin Majhenič, članica