Operativna enota Prostovoljnega gasilskega društva IHAN sodi v II. kategorijo gasilskih enot. Delujemo v okviru sektorja Domžale, Gasilske zveze Domžale, regije Ljubljana III. Operatvino območje obsega površino 1180 ha od tega je 339.55 gozdov. Obsega naselja Ihan, Prelog, Goričica, Brdo, Dobovlje, Selo, Bišče, Mala loka. Po podatkih popisa iz leta 2002 na območju prebiva 2290 prebivalcev.

POVELJSTVO

Poveljstvo operativne enote PGD Ihan sestavljajo: poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnika, pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal, pomočnik poveljnika za radijske zveze, pomočnik poveljnika za prvo pomoč, glavni strojnik, orodjar, vodje enote, vodje skupin ter operativni gasilci.

Poveljnik: Iztok Vozelj, Gasilski častnik

Namestnik poveljnika: Dušan Sojer, GČ 2. stopnje

KADROVSKA SESTAVA

 

Poveljnik:

Iztok Vozelj

Namestnik poveljnika:

Dušan Sojer

Podpoveljnik:

Miha Mihovilovič

Podpoveljnik:

Branko Sojer

Pomočnik poveljnika za dihalne naprave:

Klemen Ložar

Pomočnik poveljnika za radijske zveze:

Franci Hribar

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč:

Andrej Trtnik

Glavni strojnik:

Žan Kržan

Orodjar:

Jan Kresnik

 

Enota šteje 30 operativnih gasilcev, ki so strokovno usposobljeni in zdravstveno pregledani, 11 rezervnih op. gasilcev in 2 pripravnika.

Temeljna gasilska usposobljenost (operativni gasilci in rezervni operativni gasilci):

Tečaj za člane višjih poveljstev (čin Višji gasilski častnik in Višji gasilski častnik 1. in 2. stopnje): 1

Težaj za vodjo enot (čin Gasilski častnik in Gasilski častnik 1. in 2. stopnje): 4

Tečaj za vodjo enote (čin NIžji gasilski častnik in NIžji gasilski častnik 1. in 2. stopnje): 9

Tečaj za vodjo skupine (čin Višji gasilec, Višji gasilec 1. in 2. stopnje): 11

Tečaj za  operativnega gasilca (čin Gasilec, Gasilec 1. in 2. stopnje): 14

Gasilec pripravnik: 2

Dopolnilna gasilska usposobljenost – specialnosti:

Uporabnik dihalnih naprav: 29

Tehnični reševalec: 15

Strojnik: 13

Uporabnik radijskih postaj: 19

Bolničar: 6

Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi: 11

Hot fire - gašenje notranjih požarov-modul A:10

Hot fire - gašenje notranjih požarov modul B: 13
Hot fire - gašenje notranjih požarov modul C: 2

Gašenje v naravnem okolju: 6

Delo z motorno žago: 14

Posredovanje v dvocevnih predorih - portalni gasilec: 20

Delo s helikopterjem: 3

Inštruktor: 2

Vodje intervencij: 4

Mentor mladine: 2

Potapljač: 1

Predavatelj: 1

Preventivec: 1

Informatik: 1

Sodnik: 1

Zaupnik: 1

V društvu imamo tudi 8 voznikov C kategorije.

AKTIVNOSTI OPERATIVNIH GASILCEV

Člani operatvine enote največ truda in časa vlagamo v naše osnovno poslanstvo -zagotavljanje javne gasilske službe na operativnem območju. Naloge obsegajo:

posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;

izobraževanja in usposabljanja:

operativne vaje ter interna društvena usposabljanja;

zagotavljanje stalne pripravnosti vozil, osebne zaščitne opreme in opreme za posredovanje;

zagotavljanje ustrezne psihofizične kondicije.

 

 

 

Druge aktivnosti, ki nas zaposljujejo pri delu so:

prevozi pitne vode krajanom brez vodovoda,

priprave in sodelovanje na gasilskih tekmovanjih,

izvajanje požarnih straž,

redarske službe,

storitve z gasilsko tehniko.